ЗВІТ

незалежного аудитора щодо проміжної фінансової звітності станом на 15.12.2021 року